Houtsoort Ramin wordt opgenomen in CITES

Goed nieuws voor de bossen van Zuidoost-Azië

Nieuwsartikel - 19 oktober, 2004
Goed nieuws voor de bossen van Indonesië en Maleisië: de houtsoort 'Ramin' is opgenomen in de annex II van CITES (Conventie over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten). Tijdens de 13e bijeenkomst van CITES kwam de internationale gemeenschap overeen dat de wouden van Zuidoost-Azië beter beschermd moeten worden.

Een Indonesische arbeider zit bovenop een stapel ruw, ongemerkt hout

Concreet is daarvoor de handel in Ramin specifiek gereglementeerd. De exploitatie van de houtsoort vormt een van de voornaamste bedreigingen voor de laatste oerbossen in Zuidoost-Azië. Van nu af mag Ramin niet meer uitgevoerd worden zonder een export- en importbewijs dat afgegeven wordt door de nationale overheden. Dat bewijs moet ervoor zorgen dat de handel meer verantwoord en vooral legaal gebeurt.

Nog meer goed nieuws: CITES heeft gekoezen voor een betere bescherming van enkele diersoorten waaronder de grote witte haai, de Irrawaddydolfijn en de dwergvinvis.

Ga naar de bossencampagne, of neem een kijkje op www.oerbossen.be!

Onderwerpen