Bombspotting: Eyes of Mass Inspection ! -- Update!

Nieuwsartikel - 16 april, 2005
We weten allemaal dat massavernietigingswapens fout zijn. Vooral als ze in handen zijn van de verkeerde mensen. Maar wat met de wapens die zich in uw achtertuin bevinden? Maakt dat België ook 'slecht'? Of Italië of Groot-Brittannië? Omdat ze genoeg hebben van die hypocriete houding, zijn honderden Bomspotters afgezakt naar verschillende Navo-bases in België om er 'burgerinspecties' te doen.

Start van de bomspotting-actie in Brussel

Greenpeace activisten verkleed als nucleaire raketten proeren het Nato-hoofdkwartier in Brussel te bereiken. Ze worden in de velden gearresteerd voor ze daar in slagen.

Onze Greenpeace-activisten sloegen de handen ineen met de Bomspottersom drie militaire bases in België te 'onderzoeken' en zo de Navo onderdruk te zetten om af te zien van hun nucleaire arsenaal. De inspectiesvonden plaats op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel (waar nucleairewapens opgeslagen liggen), het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel enhet SHAPE-hoofdkwartier in Bergen. Onze wapeninspecteurs waren verkleedals 'wandelende rakket' met de slogan 'Nuclear Free Nato'.

Momenteel hebben zes Europese landen naar schatting 480 kernwapens ophun grondgebied (België, Nederland, Duitsland, Turkije, Italië enGroot-Brittannië). Volgens onze nucleaire campaigner Nicky Davies isdat behoorlijk hypocriet: 'In een tijd waarin de NAVO-lidstaten landenzoals Iran proberen overtuigen om af te zien van hun nucleaireambities, bevinden we ons in de hypocriete situaties waarinniet-nucleaire staten gastheer spelen voor VS-wapens'.

Het politieke en publieke ongemak bij die situatie lijkt tegroeien. De 'burgerinspecties' die vandaag plaatsvonden, zijn ontstaanuit frustratie door de geheimdoenerij rond de kernwapens. Debomspotters hebben overigens de Internationale Wetgeving aan hun zjide,die duidelijk zegt dat de dreiging met en het gebruik van nucleairewapens illegaal is.

'We roepen de NATO op om zich te ontdoen van hun nucleaire wapens,in een eerste stap om de wereld vrij te maken van kernwapens,' zeiNicky tussen de wandelende kernwapens.

Meer informatie

Wil je zelf bomspotter worden? Dat kan! 'Bomspotting XL' wordtjaarlijks georganiseerd door vredes- en milieubewegingen. Neem eenkijkje op  www.bomspotting.be

UPDATE!

  • DeBelgische senaat heeft zopas een resolutie gestemd die oa. oproept tothet terugtrekken van de 480 Amerikaanse kernwapens die in Europaopgesteld zijn. Het is de eerste keer dat een parlementair orgaan zo'n oproep doet. Deresolutie vraagt de Belgische regering ook om een sterkere agenda vastte leggen op de komende conferentie rond het non- proliferatieverdragen het resolutie standpunt  te verdedingen in internationaleorganisaties zoals de Navo en de Europese Unie. Een belangrijkresultaat voor de vredesbeweging na maanden (en zelfs jaren) intenscampagnevoeren!

Belgische senaat keurt kernwapenresolutie goed!

br>

De Belgische senaat heeft zopas een resolutie gestemd die oa. oproept tot het terugtrekken van de 480 Amerikaanse kernwapens die in Europa opgesteld zijn. Het is de eerste keer dat een parlementair orgaan zo'n oproep doet. De resolutie vraagt de Belgische regering ook om een sterkere agenda vast te leggen op de komende conferentie rond het non- proliferatieverdrag en het resolutie standpunt te verdedingen in internationale organisaties zoals de Navo en de Europese Unie. Een belangrijk resultaat voor de vredesbeweging na maanden (en zelfs jaren) intens campagnevoeren!

Onderwerpen