Greenpeace bezorgd over ggo's in veevoeder

Mengvoedersector schroeft keuzevrijheid van de consument terug

Nieuwsartikel - 4 februari, 2008
De mengvoedersector heeft de productie van gecontroleerd ggo-vrij mengvoeder met ingang van 1 januari 2008 opgeschort. Dat liet de Bemefa, de beroepsvereniging van de sector, weten. Volgens Greenpeace tast de maatregel de keuzevrijheid van de consument aan en stimuleert ze de productie van ggo's wereldwijd, met grote risico's voor het milieu tot gevolg.

Protest tegen ggo's aan het Europese parlement in Brussel.

Debeslissing van de mengvoedersector maakt het binnenkort onmogelijk om eenggo-vrije aanvoerketen te behouden. Ze gaat bovendien lijnrecht in tegen dekeuzevrijheid van de consument die nochtans uitgesproken afkerigstaat tegenover ggo's. Grote winkelketens deden de afgelopen jaren inspanningen om ggo'suit hun aanbod te weren.

Sindsde invoering van de etiketteringsplicht voor producten die ggo'sbevatten is er voor ggo-vrijealternatieven gezorgd.Voorvoedsel afkomstig van dieren die ggo's te eten kregen is deetiketteringsplicht niet van toepassing. Doorggo's te verwerken in veevoeder vinden ze dus alsnogeen afzetmarkt in Europa. Op die manier omzeilen de ggo-fabricanten de keuze van de consument die niet kan achterhalen of eenproduct afkomstig is van dieren die met ggo's gevoederd werden.

Greenpeaceroept de distributiesector op om haar verantwoordelijkheid te nemenen alles in het werk te stellen om ook in de toekomst ggo-vrijevoeding te garanderen.

Wat kunt u doen?

EuropeseCommissaris voor Milieu Stavros Dimas zorgde in oktober 2007 voor eenprimeur. Op grond van het voorzorgsprincipe weigerde hij de toelatingvoor de cultivatie van twee soorten genetisch gewijzigde maïs. Debedrijven die de zaden produceren zijn daar uiteraard niet blij mee enlobbyen hard om alsnog een goedkeuring te krijgen. De kans bestaat datde andere Europese Commissarissen Dimas zullen terugfluiten.

Stuur een mail naar deEuropese Commissie om te tonen dat Dimas' beslissing uw steun heeft.

Onderwerpen