Twee miljoen hectare Amazonegebied gered

'Eeuwig groen' reservaat uitgeroepen

Nieuwsartikel - 16 november, 2004
Greenpeace juicht het besluit toe van de Braziliaanse president Lula da Silva om twee miljoen hectare regenwoud en de volkeren die daarin wonen te beschermen. Dit betekent een eind aan het illegale en destructieve kappen in die gebieden en een mijlpaal voor behoud van het tropische regenwoud. We zijn blij dat het jarenlang campagne voeren voor een duurzaam bosbeheer in het Amazonegebied nu eindelijk zijn vruchten afwerpt.

Traditionele bosbewoners blokkeren de Jaraucu rivier met de steun van Greenpeace om te protesteren tegen de vernietiging van het woud en voor de afbakening van het reservaat 'Verde para Sempre' (Eeuwig Groen)

'Goed om te merken dat Brazilie niet volkomen is uitgeleverd aan gewetenloze illegale houtkapbedrijven en grootgrondbezitters die het woud kappen om veevoeder te verbouwen,' zegt bossencampaigner Paulo Adario. 'Sociale rechtvaardigheid, natuurbescherming en duurzaam bosbeheer door inheemse stammen winnen langzaam terrein in het regenwoud.'

Eeuwig groen

Greenpeace heeft vier jaar lang samen met de gemeenschap van Porto de Moz gewerkt aan de oprichting van beschermde gebieden. De door Lula da Silva uitgeroepen reservaten in de Braziliaanse deelstaat Para heten Verde Para Sempre(Eeuwig Groen) in Porto de Moz en de Riozinho do Anfrisio. Binnen de twee miljoen beschermde hectares krijgen de lokale stammen collectief eigendomsrecht van het land en de grondstoffen. Zo kunnen zij tegelijkertijd in hun onderhoud voorzien en de bossen behouden. Grootgrondbezitters en houthakkers (zoals de burgemeester van Porto de Moz en kapbedrijf Mademorte) die zich illegaal of met vervalste documenten in het aangewezen gebied hebben gevestigd zullen worden verwijderd. Landeigenaren met geldige documenten worden door de overheid gecompenseerd.

Slagveld

In de regio van Porto de Moz wonen 22.000 mensen - meer dan de helft op het platteland. Generaties lang hebben zij het land bewoond en hun families onderhouden. De laatste jaren zijn velen door gewapende bendes verdreven. Porto de Moz werd een slagveld waar de inheemse gemeenschap het moest opnemen tegen houtkapbedrijven, grootgrondbezitters en veeboeren die het land illegaal bezetten. Gebrek aan toezicht in die afgelegen regio's werkte illegale praktijken en vernietiging in de hand. Toen het Braziliaans Ministerie van Leefmilieu samen met het leger en de federale politie vorig jaar een inspectie hield in het gebied, namen ze miljoenen kubieke meters illegaal gekapt hout in beslag.

Duurzaam bosbeheer

Overal ter wereld worden oerbossen massaal gekapt en vernietigd. We voeren dan ook niet alleen in het Amazonegebied maar wereldwijd campagne voor behoud van de laatste overblijvende oerbossen. We voeren actie om duurzaam bosbeheer te stimuleren en de destructieve en illegale kap in oerbossen over de hele wereld aan de kaak te stellen.

Onderwerpen