Actie voor natuurlijk veevoeder zonder GGO's

Nieuwsartikel - 4 juli, 2005
In Aalter zijn Greenpeace-vrijwilligers de productiesite van zuivelproducent Campina binnengedrongen om te protesteren tegen het gebruik van genetische gemanipuleerde organismen (GGO's) in het voeder van melkkoeien. Ze sloten er de administratieve eenheid af met hooibalen en zetten een groot spandoek op het dak met daarop een koe met dichtgeknoopte uiers die met ggo's gevoederd wordt.

Greenpeace-actie bij Campina in Aalter om het bedrijf ervan te overtuigen geen melk meer te produceren van dieren die gevoederd zijn met GGO's.

Greenpeace-actie bij Campina in Aalter om het bedrijf ervan te overtuigen geen melk meer te produceren van dieren die gevoederd zijn met GGO's.

Greenpeace-actie bij Campina in Aalter om het bedrijf ervan te overtuigen geen melk meer te produceren van dieren die gevoederd zijn met GGO's.

Campina, ga GGO-vrij!

Campina (ook de producent van Joyvalle en van de huismerken vanCarrefour, Colruyt en Delhaize) spiegelt graag een natuurlijk imagovoor met een slogan als 'natuurlijk evenwichtig'. Maar tegelijk weigertCampina een engagement aan te gaan voor dierenvoeder zonder GGO's. Diegenetisch gemanipuleerde organismen richten een ecologische ravage aanin de landen waar ze gekweekt worden.

We weten al lang dat ggo's veel meer een probleem zijn dan een oplossing. "/De laatste jaren zijn in Argentinië miljoenen hectaren bos vernietigd om plaats te maken voor velden met enkel soja." /zegt campaigner Karen Janssens./ /"/Het gebruik van pesticiden is ontzettend toegenomen. Argentinië produceert meer dan ooit, maar omdat die productie voor het overgrote deel voor de export bestemd is, neemt ook de honger toe. Door te kiezen voor één ggo-gewas, (Roundup Ready sojabonen), één pesticide (Roundup) en één landbouwmethode, maakt Argentinië zijn landbouwsysteem én zijn economie extreem kwetsbaar en afhankelijk. Als het land niet snel van koers verandert, is er een sociale en ecologische ramp in wording. Eenzelfde fenomeen riskeert zich trouwens ook in Brazilië voor te doen"./

Dat de Europese consument niets van ggo's moet weten, is inmiddels al lang duidelijk: sinds de etiketteringsplicht zijn ggo-producten nagenoeg volledig verdwenen uit de winkelrekken. Maar die plicht geldt niet voor producten die afkomstig zijn van dieren die gevoederd zijn met ggo's (eieren, melk, vlees...) /"De zuivelsector is de enige sector die nog geen stap gezet heeft om aan de verzuchtingen van de consument te beantwoorden." /zegt Karen. /"Campina zou als grote producent een belangrijke rol kunnen spelen door zich te houden aan wat het bedrijf zelf verkondigt in haar reclamecampagnes."/

Greenpeace publiceerde een rapport waaruit blijkt dat de zuivelsector makkelijk afstand kan doen van ggo's in het dierenvoeder. Het beste perspectief vanuit ecologisch en economisch oogpunt? Dat wordt geboden door het vervangen van genetisch gemanipuleerde soja door lokaal geproduceerde klaver.

Onderwerpen