Greenpeace voert actie bij chemische bedrijven

Nieuwsartikel - 26 mei, 2005
Greenpeace voerde de voorbije week actie bij twee chemische bedrijven om de aandacht te vestigen op een nieuw, verdoken type van chemische vervuiling. Op de productiesite van BASF in Feluy beklommen actievoerders maandag een schoorsteen van een honderdtal meter hoog om BASF op te roepen de productie van ftalaten te stoppen en te vervangen door de productie van veiliger alternatieven. Ftalaten kunnen immers schadelijk zijn voor ons hormonaal en ons immuunsysteem en zijn teruggevonden in textiel, cosmetica en electrische apparatuur. Woensdag was Bayer in de Antwerpse haven aan de beurt. De activisten hingen er spandoeken op om te protesteren tegen de productie van bisphenol-A, een stof die gebruikt wordt by de productie van CD's, GSM's en zuigflessen, maar potentieel schadelijk is voor de gezondheid.

Greenpeace activisten beklimmen de schoorsteen van de BASF productie-eenheid in Feluy. Ze willen er een spandoek ontrollen die BASF oproept om de productie van schadelijke ftalaten te stoppen.

De fabriekssite van BASF in Feluy

Greenpeace voert actie in de Antwerpse haven. Campagnedirecteur Wendel Trio geeft een bloedstaal voor analyse.

Greenpeace voert actie in de Antwerpse haven. Activisten ontplooien spandoeken die Bayer oproepen om minder giftige stoffen te produceren.

Greenpeace heeft aan BASF en Bayer gevraagd om een intentieverklaringte ondertekenen waarin ze zich engageren om veiliger alternatieven teproduceren en om het substitutieprincipe in de Europese REACH-wetgeving teondersteunen. Jammer genoeg weigeren de twee bedrijven dit engagementte nemen. Ze hebben ook een bloedstaal van onze campagnedirecteurgeweigerd dat ftalaten en bisphenol-A bleek te bevatten. Dit staal wasgegeven aan twee ministers (federaal minister van Economie Verwilghen en minstervan Leefmilieu Huytebroeck ) die betrokken zijn in de besluitvormingrond REACHals teken van de onverantwoordelijkheid van de producenten enhet belang om de substitutieplicht in REACH op te nemen.

Onderwerpen