Marghem verplicht tot publicatie geheim contract met Electrabel

Levensduurverlenging Tihange 1

Nieuwsartikel - 11 juni, 2015
UPDATE 12 juni: Ondanks de beslissing van de Federale Beroepscommissie (zie hieronder) weigert minister Marghem nog steeds het contract met Electrabel over Tihange 1 te publiceren. De Tijd kon het contract echter al inkijken en onthult enkele verontrustende elementen:

- de Belgische Staat moet Electrabel volledig vergoeden indien de politiek besluit om Tihange 1 toch vóór 2025 te sluiten
- Electrabel moet pas vanaf 9,3% winst een deel hiervan afstaan aan de Belgische Staat (de zogenaamde nucleaire rente)

Deze voorwaarden zijn een aanfluiting van onze parlementaire democratie en kunnen ons land zuur opbreken. De schadevergoeding kan immers in de miljarden lopen en de winst uit Tihange 1 loopt grote kans niet boven 9,3% uit te komen.

In het licht van deze voorwaarden is het nog belangrijker dat het contract volledig openbaar gemaakt wordt, zodat deze fouten niet opnieuw worden gemaakt bij de onderhandelingen over een mogelijke verlenging van Doel 1 en 2.

Lees het artikel in De Tijd

11 juni - De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie heeft minister Marghem deze week verplicht tot de integrale publicatie van het geheime contract dat de vorige regering sloot met Electrabel over de levensduurverlenging van Tihange 1. Greenpeace, dat het verzoek bij de Commissie indiende, richt zich nu tot de minister om uitvoering van de beslissing te bekomen.

"Minister Marghem heeft maandenlang geweigerd dit geheime convenant met Electrabel te publiceren of over te maken aan het parlement", zegt Eloi Glorieux, campagne-verantwoordelijke Energie bij Greenpeace België. "Dat de minister zich bovendien weigerde te onderwerpen aan de controle van de hiertoe bevoegde Commissie doet vragen rijzen over de reden voor haar koppigheid. Wat staat er in dat contract met Electrabel dat het daglicht niet kan verdragen?"

Naast de publicatie van het contract heeft de Commissie ook de publicatie bevolen van alle agenda's en communicatie tussen Electrabel/GDF-Suez (intussen Engie) en de FOD/minister voor Energie over de levensduurverlenging van Tihange 1 tot 2025. Ook alle agenda's over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 moeten openbaar gemaakt worden. Het wetsontwerp over deze laatste verlenging wordt volgende week besproken in de Kamer en minister Marghem plant hierna opnieuw een geheim akkoord te sluiten met Electrabel.

"Deze ongepaste sfeer van geheimhouding, waarvan de Commissie duidelijk stelt dat ze in strijd is met zowel nationale als internationale transparantiewetgeving, toont nog maar eens aan dat kernenergie en een open en transparante democratie niet samengaan" , besluit Eloi Glorieux.