Illegaal hout uit Congo opgeëist

Nieuwsartikel - 27 november, 2013
Door een tip van Greenpeace werd in Duitsland illegaal gekapt hout uit Congo in beslag genomen. Het is de eerste keer dat dit gebeurt sinds er nieuwe Europese regels van kracht zijn.
Voor het eerst sinds de nieuwe Europese houtwetgeving van kracht is (3 maart 2013), hebben autoriteiten illegaal gekapt hout uit Congo in beslag genomen. Het gaat om twee houtladingen die via Antwerpen in Duitsland zijn beland. De Duitse autoriteiten kwamen in actie na een tip van Greenpeace. We rekenen erop dat ook andere Europese landen het voorbeeld van Duitsland zullen volgen.

“Deze inbeslagname zendt een krachtig signaal naar alle houtkapbedrijven actief in het Congobekken en hun klanten in Europa om zich ver weg te houden van schimmige handelspraktijken”
zegt Philippe Verbelen, bossencampaigner bij Greenpeace.

Nu Duitsland eindelijk een voorbeeld heeft gesteld, hernieuwt Greenpeace ook zijn oproep aan de Belgische autoriteiten om de Europese houtwetgeving op dezelfde consequente manier toe te passen. Eerder dit jaar vestigde de milieuorganisatie immers de aandacht op een lading illegaal Congolees hout, bestemd voor de Belgische markt. De lading werd uiteindelijk toch vrijgegeven, hoewel de legaliteit op geen enkele manier kon worden aangetoond.

Kostbare houtsoort

De in Duitsland geconfisqueerde boomstammen zijn afkomstig van Bakri Bois Corporation (BBC), een houtkapbedrijf van een Libanese zakenman die actief is in Congo. Het gaat om de uiterst kostbare houtsoort wengé. De stammen werden ingevoerd via de haven van Antwerpen en waren bestemd voor de Zwitserse houthandelaar Bois d’Afrique Mondiale. Uiteindelijk werd het hout officieel in de Europese markt gezet bij verschillende Duitse houthandelaars.

Na een tip van Greenpeace namen de Duitse autoriteiten in augustus een deel van de lading in beslag bij een houthandelaar in het noorden van het land, nabij de stad Gütersloh. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel was het bedrijf Holz-Schnettler Soest betrokken in de affaire.

“Een oogje dichtknijpen kan niet meer. Illegale en verwoestende houtkap moet stoppen, in het belang van de bossen en de miljoenen mensen die ervan afhankelijk zijn. Er mag geen splinter illegaal gekapt hout meer naar Europa worden uitgevoerd”, verklaart Raoul Monsembula, hoofd van Greenpeace Congo.

Illegale vergunning

De boomstammen werden door BBC gekapt onder een illegaal uitgereikte kapvergunning. De onwettigheid van deze vergunning werd reeds herhaaldelijk aangekaart door de  Britse organisatie Resources Extraction Monitoring (REM), die door de Europese Unie onder de arm werd genomen als officieel erkende en onafhankelijke waarnemer van de Congolese bosbouwsector. De inhoud van het REM-rapport waarin de illegale activiteiten van het bedrijf BBC worden aangekaart, kreeg de officiële goedkeuring van de Congolese overheid. Nochtans liet diezelfde overheid nadien de export van de BBC-boomstammen toe.

Bij terreinonderzoek naar de illegale activiteiten van BBC door Greenpeace en de Britse organisatie Global Witness, werd nog meer informatie verzameld over de illegale activiteiten van BBC