Belgische regering trekt geen lessen uit Fukushima

Kamer keurt langere levensduur Tihange 1 goed

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 2 december, 2013
Vorige week keurden de meerderheidspartijen in de Kamer de levensduurverlening van de bijna veertig jaar oude kernreactor Tihange 1 goed. Hiermee halen ze de kernuitstapwet van 2003 gedeeltelijk onderuit. Die wet bepaalde dat alle kernreactoren dicht moesten na veertig jaar operationele dienst.

Conkreet betekent dit dat de reactoreenheden Doel 1 en 2 (elk 433 MW) en Tihange 1 (962 MW) in 2015 moesten gesloten worden. Door de wetswijziging mag Tihange 1 nu nog eens tien jaar langer openblijven. Dit is slecht zeer slecht nieuws voor onze bevoorradingszekerheid, voor de duurzame energietransitie en voor onze veiligheid.

Bevoorradingszekerheid

De nationale energieregulator CREG berekende dat wanneer alle drie oudste kernreactoren (samen 1828 MW) in 2015 zouden sluiten, er in de periode 2016-2018, onder extreme omstandigheden (in gans Europa een extreme koudegolf, nergens wind en weinig zonlicht) gedurende een bepaalde periode van het jaar een kortstondig bevoorradingsprobleem zou kunnen optreden. De gedwongen en niet-geanticipeerde sluiting van Doel 3 en Tihange 2 (samen 2.014 MW) tussen juli 2012 en juni 2013 heeft alleszins niet tot dit doemscenario geleid.

Maar het is natuurlijk verstandig om iets meer marge te voorzien. Een levensduurverlenging van Tihange 1 is hier evenwel niet voor nodig, niet tot 2018 en al zeker niet tot 2025. Doorgedreven maatregelen om de dure energieverspilling tegen te gaan en een beter kader om versneld hernieuwbare energiebronnen in te voeren zouden net zo goed die veiligheidsmarge kunnen garanderen.  Bovendien, zoals bij elke technologie, neemt de bedrijfszekerheid van kerncentrales af met de leeftijd. Het risico dat om veiligheidsredenen een oude kernreactor onverwachts gedurende langere tijd uit productie moet worden genomen, vormt dan ook een reële bedreiging voor de bevoorradingszekerheid.

Belemmering van energietransitie

De niet-flexibele kerncentrales worden ingezet voor de productie van basislast op het stroomnet. Hierdoor worden de variabele, maar flexibele hernieuwbare energiebronnen geregeld van het stroomnet verdrongen, precies op ogenblikken dat er veel zon en wind is. Om een noodzakelijke groei van hernieuwbare bronnen in België toe te laten, moet het aandeel van de niet-flexibele kerncentrales in de energiemix gereduceerd worden. De levensduurverlenging van Tihange 1 (962 MW) tot 2025 vormt dan ook een ernstige belemmering voor de groei van hernieuwbare energie en zal het conflict op het stroomnet alleen maar erger maken.  

Nucleair risico

Fukushima heeft de mythe doorprikt dat westerse kernreactoren veilig zijn. De ontwerpleeftijd van onze kernreactoren bedroeg 30 jaar. Door de wet van 2003 mochten ze toch tot veertig jaar operationeel blijven. De verlenging van de levensduur van Tihange 1 tot vijftig jaar verhoogt het risico op een ernstige kernramp. Volgens het gerenommeerde Max Planckinstituut kunnen we om de tien à twintig jaar in Europa zo’n zware catastrofe verwachten. In een straal van 30 km rondom Doel en Tihange wonen respectievelijk 1,5 miljoen en 840.000 mensen, tien keer meer dan in hetzelfde gebied rond Fukushima.

De technologie en het concept van de oude Tihange 1 reactor dateert uit de jaren 1960-1970. Originele stukken om versleten onderdelen te vervangen zijn vaak niet meer beschikbaar. Het meest kritische onderdeel van een kernreactor is het reactorvat, dat onder permanente zeer hoge thermische en stralingsdruk staat. Het kan echter niet vervangen worden. Een falen van het reactorvat leidt onherroepelijk tot een kernsmelting.

De regering weet dit alles ook wel, maar kiest er toch voor om het gevaarlijke nucleaire tijdperk onnodig te verlengen. België moet het voorbeeld van de Duitse ‘Energiewende’ volgen: versneld alle kerncentrales sluiten en volop gebruik maken van de economische opportuniteiten die een snelle omschakeling naar een duurzaam energiesysteem met zich meebrengen.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.