Het lapje vlees dat je in de supermarkt koopt, komt zelden van een idyllische boerderij. Hoe zou een familiaal landbouwbedrijf onze dolgedraaide vleesproductie ook kunnen volgen? Dat lukt alleen maar met de bouw van megastallen, grote fabriekshallen waar het vee opeengepakt zit zonder daglicht, vaak zonder enig contact met gezonde buitenlucht of echte aarde.

Kom in actie!

Antibiotica

Aan de lopende band krijgen de dieren in deze stallen antibiotica toegediend, ook al zijn ze niet ziek. Ze werken de ontwikkeling van superresistente bacteriën in de hand.

Klimaat

Maar dat is niet het enige dat onze gezondheid schaadt: afvalstoffen zoals mest vervuilen de lucht van de omwonenden en onze rivieren; het klimaat lijdt onder de uitstoot van broeikasgassen, onder andere door de ontbossing als gevolg van de stijgende vraag naar soja voor deze megastallen. Europa subsidieert met haar landbouwbeleid deze grootschalige industriële landbouw.

Eis ecolgische veeteelt!

Vind je net als Greenpeace dit systeem wreed, vervuilend en alles behalve duurzaam? Steun dan onze eis om publiek geld enkel voor ecologische landbouw te gebruiken, in het belang van onze gezondheid, het milieu en het dierenwelzijn. Dit is het moment om onze politici te laten weten hoe wij denken over de industriële veeteelt: de onderhandelingen over een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2021 zijn volop aan de gang.

>> Teken onze petitie voor ecologische veeteelt en tegen de subsidies voor vervuilende megastallen

>> Of lees meer