Eerst het goede nieuws. Wallonië verbiedt de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen op haar grondgebied. 17 landen en 4 regio’s binnen de Europese Unie hebben zo’n uitzondering aangevraagd. Ze hadden daarvoor tot zaterdag de tijd. Het slechte nieuws: Vlaanderen hoort er niet bij.

De nieuwe Europese regelgeving bevat een opt-outregeling waarmee landen de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen op hun grondgebied kunnen verbieden. Tot 3 oktober hadden ze de tijd om een uitzondering te vragen voor 8 ggo’s die op stapel staan. Hiervan is er 1 goedgekeurd, en zijn er 7 andere in behandeling.

In totaal hebben nu 17 landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Hongarije, Polen, Kroatië, Griekenland, Slovenië, Luxemburg, Letland, Litouwen, Malta, Bulgarije en Cyprus) en 4 regio's (Wallonië, Schotland, Wales en Noord-Ierland) de Europese Commissie laten weten dat zij geen ggo’s willen op hun grondgebied.

Al deze landen en regio’s samen vertegenwoordigen 65 procent van de Europese bevolking en 65 procent van de bewerkte landbouwgrond. Deze lidstaten maken hiermee een duidelijke keuze tégen een landbouw met ggo’s.

Geen vertrouwen in risicoanalyse

Dat landen massaal gebruik maken van de optie om ggo’s te weren, wijst op een diep wantrouwen in het huidige toelatingssysteem op Europees niveau. De procedures die moeten nagaan of ggo’s veilig zijn voor mens en milieu schieten tekort. In 2008 riepen de Europese milieuministers op om de risicoanalyse te herzien, dat is voorlopig niet gebeurd. De huidige risicoanalyses negeren zelfs EU-regels die vragen om ggo’s uitgebreider te testen.

De belangrijkste tekortkoming is dat de risicoanalyse niet ver genoeg gaat. De lange-termijnrisico’s worden genegeerd of niet grondig onderzocht. Het landschap en de ecosystemen verschillen ook van land tot land, ook daar wordt geen rekening meegehouden.

Beleidskeuze

Het al dan niet toestaan van ggo’s is, naast potentiële impact op mens en milieu, ook een keuze voor een bepaald landbouw- en voedingssysteem. De huidige generatie ggo’s bestaat vooral uit herbicide-resistente en insecticide-producerende gewassen (of een combinatie van de twee). Daarnaast zijn de huidige ggo’s gericht op het ondersteunen van grote monoculturen en industriële kapitaalkrachtige landbouw.

Als we een ontgifting en een democratisering willen van onze landbouw en voeding, dan kiezen we er best voor om ggo’s te bannen en onderzoeksgeld om te leiden naar alternatieve landbouwmethoden zoals ecologische landbouw - zodat we op termijn onze leefomgeving van pesticiden kunnen vrijwaren.

Als Greenpeace pleiten wij voor een ecologische landbouw in handen van vele burgers en niet voor een agro-industrie in handen van enkelen.

België verdeeld

België blijft intern verdeeld over de kwestie. Brussel heeft zich in 2014 volledig ggo-vrij verklaard bij wet. Wallonië heeft ondertussen als eerste Europese regio een opt-out gevraagd voor 8 ggo’s. Vlaanderen van zijn kant heeft dat niet gedaan. 

Lees ook: Zin en onzin van ggo's