Waar politici zich vooral afvragen hoe ze het massale protest kunnen gebruiken voor electoraal gewin, laten steeds meer burgers hun stem horen in het klimaatdebat. Greenpeace juicht het voorstel dat een collectief van wetenschappers en universitairen lanceerde toe, zij stelden deze namiddag een speciale klimaatwet voor.

Sinds 2 december zijn al tienduizenden burgers en studenten op straat gekomen om dringend concrete acties te eisen van onze politici. Terwijl zij voorlopig weinig ondernemen, stelde een groep wetenschappers en academici een nieuwe klimaatwet voor. Greenpeace is blij met dit nieuwe initiatief. We zien meer en meer mensen die buiten de politieke wereld om voorstellen lanceren. Deze nieuwe bijdrage aan de klimaatdiscussie is gedurfd en brengt een nieuwe dynamiek. Actie kan niet langer uitblijven, politici moeten dringend in gang schieten.

Het klimaat vraagt om een lange termijn visie

Het klimaat vraagt om een lange termijn visie, coördinatie en de durf om duidelijke beslissingen te nemen. Politici moeten dringend een versnelling hoger schakelen en hun korte termijn denken overstijgen om zo de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. Deze strijd kan enorme kansen bieden voor groei en werkgelegenheid. De grootste kost voor onze planeet en onze maatschappij, is de politiek van de laatste jaren die geen actie heeft ondernomen. De strijd tegen de klimaatverandering moet de eerste prioriteit zijn, niet alleen in woorden maar ook in daden.

Schiet in actie voor het klimaat