Enkele weken geleden vernamen we via de media dat Paul Furlan, Waals minister voor Energie, de Belgische delegatie voor de klimaattop eind dit jaar in Parijs zou leiden. Maar is hij wel op de hoogte van wat er op het spel staat? Beseft hij wel dat 2015 hét jaar moet worden dat de wereld collectief actie onderneemt tegen de klimaatverandering? Ik betwijfel het.

Een schrijnend gebrek aan ambitie

Terwijl we bij Greenpeace in de ban van de klimaattop zijn, durf ik me de klimaatintenties van de Waalse minister niet voor te stellen wanneer ik kijk naar zijn ambities op vlak van hernieuwbare energie in het Waals Gewest. Het gebrek aan ambitie is gewoon schrijnend – om moedeloos van te worden.

Paul Furlan heeft namelijk net bekendgemaakt dat de Waalse doelstellingen voor hernieuwbare energie tegen 2020, zullen worden teruggeschroefd: van de oorspronkelijke 20% naar slechts 13% (zonder off-shore windenergie). Hiermee zadelt hij ons op met een vertraging van zes jaar voor het bereiken van het doel voor groene energie (8.000 GWh) en zal het tien jaar langer duren eer we aan 20% hernieuwbare energie komen (met inbegrip van warmte en transport)!

Een rampzalig signaal

De Waalse regering besluit hiermee niet alleen om zichzelf buiten een collectieve inspanning van de gewesten en het federale niveau te plaatsen. Het hypothekeert ook de concrete invulling van de doelstellingen van deze andere overheden. Waarom wil het dus koppig in zijn eigen hoekje blijven en niet meewerken aan een gemeenschappelijk Belgisch energieplan?

Dat net iemand die de positie opeist van voorzitter van de Belgische delegatie voor COP 21 in Parijs, zo hard op de rem gaat staan bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie en daarbij elke hoop en groei (vooral op vlak van werkgelegenheid) van een regio die vooruit wil de kop indrukt, valt moeilijk te begrijpen.

Een blik over de Duitse grens

Paul Furlan en de Waalse overheid zien de ontwikkeling van hernieuwbare energie duidelijk niet als een opportuniteit om banen te creëren, nieuwe technologieën te ontwikkelen en vooruit te kijken. Verschillende studies hebben nochtans aangetoond dat investeren in clean tech zowel op korte als op lange termijn rendeert. Aan de andere kant van de grens bewijst de Duitse Energiewende overigens dat inzetten op de energietransitie kansen biedt voor belangrijke socio-economische ontwikkelingen.

Het valt niet langer te ontkennen dat we in een energietransitie zitten, maar Paul Furlan en de Waalse regering lijken er geen deel van uit te willen maken…