Het is voor niemand nog een geheim dat de luchtkwaliteit op veel plaatsen in België slecht is. Bijna overal, zowel in de stad als op het platteland, zijn de uitlaatgassen de oorzaak van die ongezonde lucht.

Maar steeds meer mensen komen in actie om structurele veranderingen te eisen in onze mobiliteit: meer fietspaden, efficiënter en voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer, kortom steden op maat van de bewoners en niet op die van de auto’s.

Met verschillende sensibiliseringsacties hebben onze vrijwilligers zich met hun protest aangesloten bij een hele resem van groepen die in België actie voeren om structurele oplossingen te eisen.

Door bloemen uit te delen aan de automobilisten, met de hulp van het psycho-sociaal Centrum Sint-Alexius in Elsene en door boodschappen op te hangen aan de ingang van enkele tunnels, herinnerden ze de politici eraan dat er nog gigantisch veel werk te doen is.


In Antwerpen “verkochten” de actievoerders zuivere lucht tijdens een flashmob, om te wijzen op de problematiek in een stad die sterk is blootgesteld aan fijnstof en stikstofdioxide.

In Leuven kon een groot aantal handtekeningen worden ingezameld dankzij ons platform 11M, dat iedereen de kans biedt om een petitie te maken en te ondertekenen voor een goede luchtkwaliteit op lokaal vlak.

En dan waren er ook nog de vele acties die in het weekend plaatshadden, zoals de critical mass-bijeenkomsten (betogingen met de fiets) in Luik en in Brussel met enkele duizenden deelnemers of het grote aantal scholen die eens te meer in actie kwamen.


En natuurlijk was er nog de 20 km van Brussel op 27 mei. 130 mensen hebben meegedaan en droegen voor de gelegenheid een t-shirt Clean Air Now. Bedankt allemaal!