Het debat rond autoverkeer en luchtvervuiling is de voorbije dagen losgebarsten, en daar zijn we als milieubeweging erg blij om. De druk stijgt om het probleem aan te pakken, en om dat snel te kunnen doen, is er een ban op dieselwagens in onze steden nodig.

In de media kon je dit weekend lezen over een opvallend vonnis in Duitsland. Een rechter oordeelde dat de overheid in gebreke blijft omdat de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) in Stuttgart al jaren boven de Europese maximumgrens zit. Een gelijkaardige uitspraak viel eerder al voor München en Düsseldorf.

Belangrijk is dat de rechter deze keer verwijst naar een totaalverbod op dieselwagens, die de grootste uitstoters van NO2 zijn, als een proportionele maatregel om de gezondheid van de bewoners van Stuttgart te beschermen. Dieselwagens aanpassen volstaat niet meer. De problemen met sjoemelsoftware en de kartelvorming binnen de Duitse auto-industrie hebben dat pijnlijk duidelijk gemaakt.

Schadelijk voor gezondheid

Greenpeace wil ook bij ons alle dieselwagens tegen 2020 uit de steden te weren. Want de gevolgen van die hoge uitstoot zijn te groot. Het gas irriteert de luchtwegen en de ogen en op lange termijn lokt het hart- en vaatziekten uit. Vooral voor jonge kinderen is stikstofdioxide erg schadelijk. Daarnaast draagt het bij tot de vorming van ozon en fijn stof.

Een dieselverbod zou een thema moeten worden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Sommige steden, zoals Antwerpen, hebben een lage-emissiezone ingevoerd (of zijn dat van plan). Een goede eerste stap, maar helaas lost dat niet alles op.

Een lage-emissiezone kan een grote impact hebben op de uitstoot van schadelijk dieselroet - omdat in de eerste plaats oudere dieselwagens geweerd worden - maar voor NO2 maakt het weinig verschil. Want ook de nieuwe dieselwagens stoten nog heel wat meer van dat schadelijk stikstofdioxide uit dan officieel gecommuniceerd wordt.Europa dreigt met boetes

Intussen dreigt Europa met boetes voor Antwerpen en Brussel. In beide steden wordt het maximum van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter overtreden. Maar in plaats van het probleem krachtdadig aan te pakken, vraagt ons land voor 2015 een uitzondering, vanwege het dieselgate-schandaal.

Je leest het goed: Dieselgate wordt nu als excuus gebruikt, terwijl de overheden al jarenlang wisten dat diesels in de praktijk veel meer uitstoten dan uit de officiële tests blijkt. Telkens er de voorbije jaren werd geopperd om die testcyclus aan te passen, werd dat geblokkeerd door de meeste lidstaten, waaronder ook België.

Belazerd door industrie en overheid

Natuurlijk gaat het er niet om individuele dieselrijders met de vinger te wijzen. Tenslotte zijn we allemaal belazerd door de auto-industrie en overheden, die ons de voorbije decennia massaal in dieselauto’s hebben geduwd. Ook lang nadat ze wisten hoe schadelijk die zijn.

Maar het valt niet meer te ontkennen. We betalen vandaag een veel te hoge tol voor al die brandstofwagens, in de vorm van gezondheidsproblemen en klimaatverandering. Hoe je het ook draait of keert, moderne leefbare steden en dieselauto’s zijn onverenigbaar. Daarom starten we binnenkort met een campagne voor schone lucht en mobiliteit op maat van mens én milieu.

Tijd om een versnelling hoger te schakelen!