Het Canadese hooggerechtshof heeft de inheemse gemeenschap van Clyde River na een jarenlange juridische strijd gelijk gegeven. De Inuit vragen om hun rechten te respecteren en om een einde te maken aan de seismische tests in de Arctische wateren.

De rechter bevestigt nu de wettelijke verplichting om gemeenschappen te raadplegen voor de aanvang, wat hier duidelijk niet gebeurd was, en laat het project opschorten 

Seismische ontploffingen zijn een omstreden manier om onder water naar olie te speuren. Het oorverdovende lawaai van een luchtkanon kan schadelijk en zelfs dodelijk zijn voor Groenlandse walvissen, narwallen, zeehonden en walrussen. Anders gezegd: het zeeleven waar de bewoners van Clyde River afhankelijk van zijn. 

Slecht nieuws voor de Chippewas  

Helaas heeft het hooggerechtshof in een vergelijkbaar vonnis groen licht gegeven aan het project Line 9, een pijpleiding voor het vervoer van teerzandolie, waartegen een inheemse gemeenschap van Chippawas in Ontario verzet had aangetekend. 

Als Greenpeace blijven we strijden voor de rechten van autochtone bevolkingsgroepen in Canada, en blijven we solidair met de Chippewas van de Thames, die moedige inspanningen leveren om hun rechten, hun water en het klimaat te beschermen.