Voor ons is de maat vol. We willen schone lucht kunnen inademen, en niet binnen 10 jaar maar vandaag. Onze regering verzuimt al jarenlang haar burgers te beschermen tegen de schadelijke effecten van vervuilde lucht op onze gezondheid. En daarom stuurden we een ingebrekestelling naar de ministers van leefmilieu (Joke Schauvliege voor Vlaanderen en haar Waalse collega Carlo Di Antonio).

Actie tegen luchtvervuiling

Met deze stap starten we een nieuwe campagne tegen luchtvervuiling. Luchtvervuiling is in ons dichtbevolkt land met veel en druk verkeer, al jarenlang een groot probleem. Dit probleem wordt niet goed aangepakt en wordt dus alleen maar erger. Daarom richten we ons in de eerste plaats rechtstreeks tot onze politici, zij dragen een grote verantwoordelijkheid en hebben de plicht om in te grijpen.

Eén van de grote schuldigen: de dieselmotor

Een nieuwe studie in opdracht van Greenpeace vat de meest recente wetenschappelijke literatuur samen over de gezondheidsimpact van stikstofdioxide (NO2), een stof die vooral door diesels wordt uitgestoten. De studie bewijst dat er eigenlijk geen veilige niveaus van luchtvervuiling bestaan. Ook wanneer concentraties lager zijn dan de Europese drempelwaarden is er nog een duidelijke impact op onze gezondheid. We zijn onze kinderen collectief aan het vergiftigen, want zij zijn extra kwetsbaar voor het inademen van lucht vervuild met stikstofdioxide.

Veilig op de achterbank?

De achterbankgeneratie: het woord duidt op een generatie van kinderen die door hun ouders overal naartoe worden gevoerd. Maar nu blijkt het op die achterbank niet zo goed toeven: in de eerste week van het nieuwe schooljaar testten we in drie Belgische grootsteden -Brussel, Antwerpen en Luik- de luchtkwaliteit in de auto op routes naar en langs scholen. Kinderen die op de achterbank van de auto in druk verkeer naar school worden gebracht, zijn elke dag blootgesteld aan erg ongezonde lucht.

Wat nu?

Moeten we dan allemaal van de ene dag op de andere onze dieselwagens op de schroothoop gooien? Natuurlijk is dat niet haalbaar. Een auto vraagt een enorme investering. We rekenen op een overgangsperiode waarbij mensen zich bewust worden van de vervuiling die autorijden met zich meebrengt. Moeten we dan met zijn allen overstappen op benzinewagens? Ook dat is geen oplossing, want die zijn in het bijzonder slecht voor het klimaat... Wij kijken uit naar een toekomst waarin meer gestapt en gefietst wordt, waarbij we kunnen rekenen op een degelijk openbaar vervoer (op hernieuwbare energie!) en waarbij gedeelde elektrische auto’s de laatste oplossing zijn .... Dan krijgen we niet alleen gezondere lucht, maar steden en gemeenten die gemaakt zijn voor mensen, niet voor auto’s.

Geef kinderen zuurstof, kom op voor gezondere lucht!

Meer info over de oplossingen