Als oplossing voor de luchtvervuiling in de stad wordt meestal de elektrische auto naar voren geschoven. Hij heeft enkele belangrijke troeven, maar is geen zilveren kogel.

De elektrische wagen staat eindelijk voor zijn grote doorbraak. Deze technologie biedt tal van evidente voordelen die onze klassieke diesels of benzines niet hebben. Zo wordt energie veel efficiënter in beweging omgezet, en is de directe uitstoot van vervuilende stoffen verwaarloosbaar. Enkel via de remmen en de wrijving van de banden brengt ook een elektrische auto wat fijn stof in de lucht.

Hernieuwbare energie 

Het grote voordeel van de elektrische auto is dat hij ons toelaat autoverplaatsingen op hernieuwbare energie te doen. Vandaag rijden elektrische auto’s vaak nog op ‘grijze’ in plaats van groene stroom. En hoewel ze het ook dan bijna altijd beter doen dan klassieke auto’s, betekent dat wel dat ze indirect bijdragen aan de uitstoot die vrijkomt bij de productie van elektriciteit.

Maar in de toekomst, met een energiemix die evolueert richting 100% hernieuwbare energie, zal het milieuvoordeel van de elektrische auto in vergelijking met zijn klassieke voorgangers alleen maar groeien.

Geen mirakeloplossing

Is een overstap naar de elektrische auto dan de mirakeloplossing om onze lucht proper te maken en de klimaatimpact van onze mobiliteit te doen dalen? Natuurlijk niet, hoe graag onze politici (en de autolobby) dat ook verkondigen. Ook een elektrische auto produceren en ermee rijden, heeft een milieukost. En al evolueert de batterijtechnologie razendsnel, de batterijen in een elektrische auto blijven een belangrijk aandachtspunt.

Dus wanneer we elke klassieke auto één op één zouden vervangen door een elektrische, blijven er tal van problemen bestaan, zoals het energieverbruik (en de milieu-impact daarvan) van onze verplaatsingen, de ruimte die personenwagens innemen in de publieke ruimte, fileproblemen en de verkeersveiligheid.

Groene mobiliteit

Gelukkig bestaan er alternatieven. Zo is minder vaak met de auto rijden de sleutel tot leefbare straten. Dat kan onder andere door onze steden aantrekkelijker te maken, niet-gemotoriseerde verplaatsingen zoals met de fiets of te voet te promoten, het openbaar vervoer te versterken, en thuiswerken aan te moedigen. Voor de keren dat je echt een wagen nodig hebt, kan je kiezen voor autodelen (op termijn uitsluitend met elektrische voertuigen).

Besluit

De elektrische auto is geen zilveren kogel om het klimaat te redden en onze lucht proper te maken, maar wel een cruciaal onderdeel in een radicaal andere mobiliteit. Volgens waarnemers is de technologie klaar en zou de overstap wel eens veel sneller kunnen gebeuren dan vaak gedacht.

Het is nu aan onze overheid en de autobouwers om ze op korte termijn betaalbaar te maken, en om de juiste randvoorwaarden te scheppen die van de overstap naar de elektrische auto écht een groen succesverhaal maken.