Sinds woensdag kunnen regeringen de volgende stap zetten door het kernwapenverdrag officieel te ondertekenen. Landen die het verdrag tekenen en ratificeren, zijn eraan gebonden. 

Ze mogen onder geen beding atoomwapens ontwikkelen, testen, vervaardigen, bezitten of stockeren. En natuurlijk mogen ze kernwapens niet gebruiken (of ermee dreigen zulke wapens te gebruiken). 

Zoals bekend weigert België het verbod op kernwapens te ondertekenen, als trouwe bondgenoot van het kransje kernwapenstaten. Merkwaardig, als je weet dat België in het verleden wél steeds een voortrekker was bij de totstandkoming van internationale verdragen die onder andere chemische wapens en anti-persoonsmijnen buiten de wet stelden.   

Met deze petitie van ICAN kan je onze VN-vertegenwoordiger vragen om het verdrag te ondersteunen. 

Voor meer info, lees de briefing van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens

Bericht van 7 juli:

Eindelijk… op 7 juli 2017 heeft een overgrote meerderheid van landen ingestemd met een algemeen verdrag dat atoomwapens verbiedt. Liefst 122 VN-lidstaten stemden voor, slechts één land stemde tegen. De negen landen die kernwapens bezitten en hun directe bondgenoten – waaronder België – boycotten de conferentie, maar konden niet verhinderen dat deze ban er komt.

21 jaar geleden oordeelde het Internationaal Gerechtshof van Den Haag reeds dat het gebruik van atoomwapens niet strookte met de principes van bestaande rechtsregels, zoals het oorlogsrecht, het humanitair recht en het milieurecht. Maar de atoommachten verborgen zich achter het excuus dat er geen wet is die atoomwapens expliciet verbiedt. Dit is nu dus wél zo.

Zoals je misschien wel weet zijn Greenpeace en de strijd tegen de onmenselijke nucleaire massavernietigingswapens onlosmakelijk met elkaar verbonden. De allereerste Greenpeace-actie vond plaats in 1971, toen een stel pacifisten in een gammele vissersboot voor de kust van Alaska een atoomproef trachtte te verhinderen. In België voerden we in 1991 voor het eerst actie tegen de opslag van illegale nucleaire massavernietigingswapens op de Navo-luchtmachtbasis van Kleine Brogel.

Recent is Greenpeace trouwens toegetreden tot de Belgische Coalitie tegen Kernwapens. Samen met onze partners van de vredesbeweging zullen we de Belgische regering aansporen om het nieuwe atoomwapenverdrag te erkennen en te respecteren.

We roepen de Belgische regering alvast op om de illegale nucleaire massavernietigingswapens uit Kleine Brogel te verwijderen en elke betrokkenheid bij een defensiestrategie waar atoomwapens deel van uitmaken resoluut af te wijzen