UPDATE 24 JANUARI: na de 12.000 jongeren die vorige donderdag op straat kwamen voor het klimaat, waren het er vandaag 35.000. We geven niet op, we hebben geen planeet B!

UPDATE 17 JANUARI: na de betoging van vorige week donderdag in de Brusselse straten om meer klimaatambitie te eisen, kwamen de jongeren opnieuw samen vandaag om hun stem te laten horen. Ze waren met meer dan 12.000!

15 JANUARI: Je hebt waarschijnlijk ergens de beelden opgepikt van de duizenden jongeren die vorige week op straat kwamen in Brussel om meer daadkracht voor het klimaat te eisen. Een spontane actie met onverwacht succes die bewijst dat burgerinitiatieven in ons land de wind mee hebben.

Twee jonge Antwerpse leerlingen, Anuna en Kyra, namen het voortouw om te spijbelen en te demonstreren tegen het veel te lakse klimaatbeleid. Uiteindelijk daagden afgelopen donderdag zo'n 3000 andere jongeren op die allemaal samen protesteerden in de straten van de hoofdstad. Motivatie: hun stem laten horen om onze politici aan het werk te zetten. Doel: dit elke donderdag herhalen totdat de politici luisteren!

Zal de boodschap aankomen?

Hopelijk slagen deze jonge mensen erin onze politici aan te vuren, want een deftige aanpak van het klimaatprobleem lijkt hen koud te laten. Even eraan herinneren dat op 2 december bijna75.000 mensen het sombere regenachtige weer trotseerden om in de straten van Brussel een ambitieus en degelijk klimaatbeleid te eisen. Met succes, want de premier haastte zich om nog diezelfde avond de burgerbeweging te steunen en ambitieuze klimaatbeloftes uit te spreken. Des te groter was de teleurstelling toen België twee dagen later tijdens de Europese Raad van Ministers tegen nieuwe Europese ambities inzake energie-efficiëntie stemde.

En in Katowice, waar de klimaattop van de Verenigde Naties plaatsvond, schitterde België ook quagebrek aan klimaatambitie door niet aan te sluiten bij een brede coalitie van landen die ambitieuzere klimaatplannen nastreven.

Het minste wat we kunnen zeggen is dat ons land in 2018 het klimaatprobleem erg licht opnam. Zullen onze bewindvoerders luisteren naar een nieuwe oproep, vooral die van deze jongeren, om eindelijk de noodzakelijke maatregelen te nemen?

Dat is ook de wens van Greenpeace voor 2019. Op alle mogelijke manieren zullen we deze jongeren die zich mobiliseren steunen, en ook de mensen die 27 januari in hun kalender hebben aangekruist voor een nieuw klimaatmars.