De kwaliteit van onze lucht is een hot topic in Vlaanderen en Brussel, maar veel te weinig in Wallonië. Daar wil Greenpeace samen met inwoners van de zes grootste Waalse steden verandering in brengen. Door zelf de luchtkwaliteit te gaan meten van half augustus tot half september, onder de noemer 'Mon air, ma rue'.

Vier weken lang zullen 74 burgers meetbuisjes aan hun venster hangen in de centra van Doornik, Bergen, Charleroi, La Louvière, Namen en Luik. De deelnemers wonen in straten met veel verkeer, om een beter idee te geven van de vervuiling in de binnenstad. Want ja, er zijn data over de luchtkwaliteit in Wallonië beschikbaar, maar die zijn afkomstig van meetstations buiten de stedelijke centra of op het platteland.

We maken de resultaten begin oktober bekend, ongeveer gelijktijdig met die van Curieuze Neuzen - een grootschalige studie van de luchtkwaliteit waaraan 20.000 gezinnen in Vlaanderen hebben deelgenomen.

 

Het is onze hoop dat politici aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van burgers en in het bijzonder van kinderen eindelijk ernstig zullen nemen.

Lokale autoriteiten kunnen de zaken in beweging brengen, om te beginnen door diesels uit het straatbeeld te bannen. Dieselvoertuigen zijn de belangrijkste bron van stikstofdioxide, met nefaste gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Brussel bijvoorbeeld heeft dit jaar een lage-emissiezone ingesteld en overweegt nu een dieselban later gevolgd door een benzineban. Antwerpen heeft sinds 2017 een lage-emissiezone. Het is tijd dat de Waalse steden ook handelen in het belang van hun inwoners en die hun gezondheid.

Met initiatieven zoals 'Mijn school, mijn lucht' en nu dus 'Mon air, ma rue' willen we ook zoveel mogelijk mensen bewust maken van de problemen met ongezonde lucht.

Sommigen geloven dat luchtvervuiling geen probleem vormt in Wallonië", verklaart Elodie Mertz van de campagne voor Schone Lucht bij Greenpeace België.

"Er is nochtans geen reden waarom de concentraties aan vervuilende stoffen op miraculeuze wijze lager zouden liggen bij Waalse landgenoten dan in Brussel of Vlaamse (en Europese) steden waar de uitstoot van stikstofdioxide uit dieselauto’s hoog ligt. Ook Waalse burgers hebben het recht om gezonde lucht in te ademen”, besluit ze.

>> Eis ook gezonde lucht met je eigen petitie. Ontdek het nieuwe platform 11M.be