Wie is deze blogger?

Sébastien Snoeck

Sébastien Snoek (°1979) begon bij Greenpeace te werken in 2015 bij het team Ecosystems. "De industriële veeteelt warmt ons klimaat op en schaadt het milieu. Samen met mijn team wil ik een ander systeem promoten, dat kleine en ecologische veetelers beter ondersteunt.

1 - 5 van 44 resultaten.